G-66L4FF72B8
top of page
City lights bokeh

Monitor Hybride Werken

Monitor Hybride Werken

Nassau ontwikkelde samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Monitor Hybride Werken, die bestaat uit een aantal onderdelen die in samenhang of afzonderlijk kunnen worden ingezet om informatie te verschaffen over de doelmatigheid van hybride werken.

De RVO organisatie (5500 medewerkers) bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een werkwijze hoofdzakelijk gebaseerd op fysieke aanwezigheid naar een tijd- en plaats ongebonden, hybride manier van samenwerken. Na de corona pandemie wil RVO de hybride werkvorm en het daarbij horende veranderde kantoorgebruik, de inzet van ICT en applicaties en de afspraken rondom de nieuwe werkwijze, verder ontwikkelen en toepassen.

Het verzamelen, analyseren, verwerken en terugkoppelen van informatie (monitoring) over de ontwikkeling van Hybride Werken binnen de gelederen van RVO is een essentieel onderdeel van het proces om te komen tot een effectieve hybride werkwijze. Door de voortgang van de ontwikkeling van Hybride Werken binnen RVO in kaart te brengen en gegevens te verzamelen over wat wel en niet werkt en deze informatie te delen met betrokken teams kunnen de teams leren van elkaar en gezamenlijk stappen in de goede richting zetten. Daarnaast, kunnen de resultaten geconcretiseerd worden binnen de domeinen, Facilitair, ICT en P&O waarmee de randvoorwaarden voor hybride werken verder geoptimaliseerd worden.

Met de ‘Monitor Thuiswerkplek’ wil RVO het inzicht te vergroten in de wijze waarop RVO medewerkers gebruik maken van het aangeboden meubilair, de ICT hulpmiddelen, de wijze waarop zij de werkplek hebben ingericht en hoe zij het thuis werken beleven. Deze aspecten zijn vervat in een drietal aandachtsgebieden die met behulp van de ‘Monitor Thuiswerkplek’ verder uitgediept worden:

 

  • Doelmatigheid van de thuiswerkplek (mate waarin het beschikbare meubilair en de ICT apparatuur en eventuele andere faciliteiten voldoen aan functionele eisen en wensen).

  • Veiligheid en gezondheid van de thuiswerkplek (de mate waarin de thuiswerk werkplek veiligheid en gezondheid van medewerkers waarborgt; inventariseren van eventuele arbeidsrisico’s)

  • Welzijn en beleving van de thuiswerkplek (mate waarin het werken thuis bijdraagt tot het psychosociaal welbevinden van medewerkers).

bottom of page