office standing desks.jpg

Life is short,

work somewhere awesome

Ondersteunt uw werkomgeving agile werken?

WAT WE DOEN

Organisatie succes hangt tegenwoordig voor een belangrijk deel af van het vermogen van organisaties om zich flexibel te kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden, niet alleen door voorop te lopen met de nieuwste technologieën, maar ook door de organisatie 'wendbaar' te maken en het potentieel van medewerkers verder te ontwikkelen en te benutten.

Organisatiedynamiek

Van een moderne werkomgeving wordt verwacht dat deze in staat is om effectief ondersteuning te bieden aan deze organisatiedynamiek. Of het nu gaat om de zich steeds wijzigende ruimtebehoefte van teams die groeien en krimpen al naar gelang de situatie daarom vraagt, de mogelijkheden om te leren en experimenteren met nieuwe werkvormen, of de mogelijkheden om informatie en kennis altijd en overal met elkaar te delen.

Integraal

 

Of een werkomgeving is effectief is wordt bepaald door verschillende factoren. Niet alleen de inrichting van de fysieke omgeving speelt daarin een belangrijke rol, ook organisatiestructuur, processen, werkwijze en cultuur zijn van invloed, evenals de inzet en het gebruik van ICT hulpmiddelen. Aangezien deze factoren elkaar beïnvloeden is het belangrijk om ze in samenhang te ontwikkelen.

Ontzorgen

Omdat iedere klantvraag uniek is heeft Nassau verschillende methodieken ontwikkeld en een uitgebreid instrumentarium beschikbaar dat naar behoefte kan worden ingezet.  

We streven ernaar onze klanten volledig te ontzorgen. Een integraal traject omvat alle activiteiten die nodig zijn om een innovatief werkconcept te ontwikkelen en te realiseren.

“The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old but on building the new.”

― Socrates

Nassau uw partner voor het ontwikkelen en implementeren van hybride werkomgevingen

DIENSTEN

Workplace Strategy

 

Nassau helpt haar klanten het inzicht te vergroten in welke uitdagingen hen te wachten staan en wat hiervan de impact is op werkwijze, organisatie en het gebruik van werkplek en hulpmiddelen. 

Vervolgens onderzoeken we op welke wijze onze (integrale) aanpak hen kan helpen bij het ontwikkelen van een werkwijze, cultuur en een werkomgeving die klaar is voor de toekomst. 

Workplace Analytics

 

Nassau beschikt over een uitgebreid instrumentarium voor het analyseren van relevante kenmerken van organisatie, werkwijze en werkomgeving. We verzamelen data die richting geven aan

het (her)ontwerp van de fysieke, virtuele en sociale werkomgeving maar ook data die het mogelijk maken om na realisatie van het concept de (gedrags)effecten en bedrijfsresultaten ervan te meten.

Workplace Concepts

 

Nassau’s integrale concepten zijn per definitie duurzaam en kosten-efficiënt, bieden medewerkers optimale ondersteuning, verbeteren prestaties, samenwerking en communicatie en vormen een ideale voedingsbodem voor 

verantwoordelijke en betrokken werknemers. We realiseren voor onze klanten een ‘great place to work’, die creativiteit en innovatie aanwakkert en het een stuk gemakkelijker maakt om goede medewerkers te behouden en nieuw talent aan te trekken.

Workplace Design & Build

 

Nassau draagt zorg voor het ontwerp en begeleidt de realisatie van de fysieke en virtuele werkomgeving. De analyse van werkwijze, activiteiten, wensen en behoeften vormt het uitgangspunt voor het ontwerp. Om de verschillende activiteiten optimaal te faciliteren is het

vervolgens noodzakelijk om werkwijze, hulpmiddelen en werkomgeving zodanig op elkaar af te stemmen dat er synergie ontstaat. Dit is een iteratief proces waarbij participatie en feedback van medewerkers zowel noodzakelijk als gewenst is. 

Workplace Training & Development

 

Consultants van Nassau helpen medewerkers en leidinggevenden middels gedragsinterventies, coaching, training en workshops de nieuwe werkwijze omarmen en zorgen ervoor dat ze optimaal zijn voorbereid om effectief gebruik te

maken van de nieuwe werkomgeving. 

Nassau beschikt tevens over een uitgebreid modulair 'workplace program' voor het verbeteren van flexibiliteit, innovatievermogen, samenwerking en betrokkenheid van teams en verbeteren van de individuele effectiviteit van medewerkers. 

PROJECT UITGELICHT

'De toekomst van werk gaat over het ontwikkelen van een aantrekkelijke werkgemeenschap, door het bevorderen van betrokkenheid, samenwerking en creativiteit.'

'Echte innovatie start met mensen'

Nassau heeft in samenwerking met management en medewerkers van de afdeling CCPA van Tata Steel een innovatief, integraal en flexibel werkomgevingsconcept ontwikkeld en gerealiseerd.

 

De lat lag hoog. De nieuwe omgeving moest bruisende hart worden van een levendige en dynamische groep communicatie specialisten, adviseurs en tekstschrijvers. Een omgeving die gezamenlijke kernwaarden zoals inventiviteit en nieuwsgierigheid moest ondersteunen maar ook allerlei tegenstellingen moest overbruggen. Bovenal moest de omgeving de nieuwe manier van werken ondersteunen en de mogelijkheid bieden om gemakkelijk (over silo's) heen te verbinden met andere afdelingen. Een omgeving en werkstijl die open en gastvrij is en tegelijkertijd, warm en huiselijk aanvoelt.

 

Uit de analyses kwam naar voren dat medewerkers behoefte hadden aan meer flexibiliteit en professionele autonomie. Zelf bepalen waar en wanneer gewerkt wordt en meer inzicht in elkaars werkzaamheden. Ook 'digitaal werken' stond hoog op de agenda. De

afdeling beschikte over alle relevante software licenties maar applicaties werden niet gebruikt omdat ze onvoldoende in de werkwijze van alledag waren verankerd.

 

We realiseerden een werkstijl en werkomgeving die flexibel, digitaal en resultaatgericht werken beter ondersteunde.

Nassau Tata Steel Flexbele Werkomgeving
logo tata.png

WAT ONZE AANPAK UNIEK MAAKT

Evidence based

'Evidence Based' vormt de basis voor de kwaliteit die we willen bieden. Onze 

adviezen worden zoveel mogelijk onderbouwd door inzichten en resultaten uit wetenschap en onderzoek. 

Onderzoeksresultaten staan nooit op zichzelf maar worden door onze experts zorgvuldig geïnterpreteerd zodat de specifieke context van uw organisatie niet verloren gaat. Een dergelijke analyse helpt u bij het verantwoord nemen van betere beslissingen.

Multidisciplinair

We werken multidisciplinair. We gebruiken kennis en kunde uit verschillende vakgebieden en combineren lessen en inzichten op het gebied van management, psychologie, technologie, huisvesting en design. Immers, de uitdagingen waarvoor u staat zijn vaak niet in een domein of discipline te vangen. Door verschillende vakgebieden te bundelen, creëren we synergie en is de impact van de gekozen oplossing groter.

​Participatief

Wij betrekken medewerkers intensief bij het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze en het ontwerp van de werkomgeving - in iedere stap van het proces. Een dergelijke benaderingswijze maakt het mogelijk gezamenlijk verschillende opties te verkennen en in overleg aanvaardbare keuzes te maken. En dat komt de acceptatie voor het eindresultaat ten goede. Blijvende verandering komt immers alleen tot stand als medewerkers zelf eigenaar worden van de verandering.

Blijf op de hoogte!

Met een abonnement op onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en leest u meer over onze projecten, 'activity based' design en werkstijl verandering.

Het abonnement kan ieder gewenst moment weer worden opgezegd.

Nassau Reinventing Places of Work
Nassau Logo

Reinventing Places of Work

Bezoekadres

Zeestraat 100

2518 AD Den Haag 

linkedin.png
twitter.png

Kamer van Koophandel 57494290

Copyright © 2018 - 2021 by Nassau | All rights reserved 

Concept & design: Ontwerpstudio Strijbos Design