G-66L4FF72B8
top of page
asu-ss-tata-steel-sup-web.jpg

PROJECTEN

Nassau - Projecten
logo tata steel

Tata Steel | Duurzaam in elk opzicht

Een innovatieve, flexibele werkomgeving voor Corporate Communications & Public Affairs

Volgens Site Facilities (SF) van Tata Steel was het bestaande ‘cellenkantoor’ concept in het Dudokhuis aan herziening toe. Er waren twijfels gerezen over de toekomstbestendigheid van het huidige kantoorconcept. Aanleiding hiervoor was de voorgenomen verhuizing van een aantal afdelingen gevestigd elders op het terrein, naar het Dudokhuis, hetgeen tot serieuze capaciteitsproblemen zou 

leidden. Men vroeg zich af of de bestaande indeling van de werkvloeren nog voldeed en of de huidige manier van werken in voldoende mate doelmatig ondersteund werd. Daarnaast gaf Site Facilities aan twijfels te hebben over de aantrekkingskracht van de bestaande werkomgeving bij het vinden en binden van medewerkers.

Tata Steel
 

Met vestigingen in 26 landen en commerciële kantoren in meer dan 35 landen, is Tata Steel een van de meest internationale staalproducenten ter wereld en een van de grootste staalproducenten van Europa.

 

Dudokhuis

Het Dudokhuis (1951), het hoofdgebouw op het Tata Steel terrein 1951 is een ontwerp van de Nederlandse architect Willem Dudok en zijn compagnon Robert Magnée. Het hoofdgebouw bestaat uit een langwerpig kantoorgebouw van drie verdiepingen dat onderbroken wordt door een bijna even hoge glazen poort die toegang geeft tot het productieterrein. Aan de achterkant van het gebouw, aan de kant van de productie, zijn in de loop der jaren nog drie vleugels aangebouwd.

Tata Steel 1
Dudok Huis Tata Steel

Integrale ontwerpbenadering

De afdeling Corporate Communications & Public Affairs (CCPA) van Tata Steel fungeerde als de pilot afdeling voor de ontwikkeling en realisatie van een innovatief werkomgevingsconcept met behulp van de ’activity-based’ ontwerpbenadering.

 

Nassau heeft in samenwerking met management en medewerkers van CCPA de ambities in kaart gebracht en een innovatief, integraal en flexibel werkomgevingsconcept ontwikkeld en gerealiseerd.

 

Het nieuwe concept stelt medewerkers van CC&PA in staat om gemakkelijk samen te werken en te communiceren, kennis en expertise te delen en nieuwe ideeën te genereren zonder fysieke en digitale belemmeringen.

 

Het concept geeft medewerkers de vrijheid om de keuze van de werkplek af te stemmen op de activiteiten die moeten worden uitgevoerd. Daarmee worden de communicatie, samenwerking en dynamische werkwijze veel beter ondersteund dan voorheen.

Sustainable in every sense

 

De nieuwe, activity-based omgeving is ‘sustainable in every sense’.

Er wordt beter gebruik gemaakt van de beschikbare m2. Er zijn meer werkplekken per m2 en het aantal m2 per werknemer daalt van 13,8 m2  naar 9,3 m2. Het aantal medewerkers dat op de afdeling kan werken neemt toe met bijna 40%, waardoor men beter kan anticiperen op verdere personele groei zonder dat de werkomgeving aangepast hoeft te worden.

Bovendien dalen de exploitatiekosten per werknemer sterk.

Daarnaast is ervoor gekozen om volledig digitaal te gaan werken, het gebruik van papier sterk te verminderen en de papieren archieven zoveel mogelijk van onze werkvloer te verwijderen. Op deze manier kan de afdeling een bijdrage leveren aan het terugdringen van de C02 footprint.

'We kunnen de nieuwe werkomgeving gebruiken zoals wij dat willen.

Deze manier van werken stelt ons in staat om productiever te zijn, creatiever en meer ondernemend.'

 

- Hank Poot - Head of Internal Communications Strip Products Mainland Europe, Tata Steel

bottom of page