G-66L4FF72B8
top of page
Ministerie van Defensie Den Haag

PROJECTEN

Nassau Projecten
Rijkslogo

MINISTERIE VAN DEFENSIE | GSW

Genetwerkt Samenwerken bij het Ministerie van Defensie

Het Nederlandse ministerie van Defensie, bestaande uit meer dan 60.000 medewerkers, staat midden in de samenleving, verandert voortdurend en werkt nauw samen met andere ministeries, afdelingen en organisaties.

 

De introductie van het concept Genetwerkt Samenwerken (GSW) was een logische stap voor het Nederlandse Ministerie van Defensie om de onderlinge samenwerking en responsiviteit naar stakeholders (Ministeries, de samenleving) verder te verbeteren.

Nieuwe Kantoornorm voor het Rijk

De afgelopen decennia zijn mensen meer flexibel gaan werken. Mede als gevolg daarvan staan kantoren vaker leeg. Binnen de overheid, Defensie inclusief, ligt de gemiddelde bezettingsgraad van kantoren tussen de 40 en 50 procent. Ook bij piekdrukte is de gemiddelde bezetting vaak niet hoger dan 60 procent.

 

Het kabinet heeft daarop besloten het investeren in kantoorruimte en -faciliteiten te ontmoedigen door een nieuwe norm op te stellen voor gebruik van overheidskantoren. Deze norm gaat uit van zeven werkplekken voor tien voltijdsmedewerkers.

 

Defensie wil ook efficiënt gebruikmaken van beschikbare kantoorruimte en streeft de norm van het Rijk na. Een reductie van werkplekken levert een kostenbesparing op en ook een kans om verder te moderniseren, met mogelijkheden voor plaats- en tijdonafhankelijk werken

 

(GSW, Herijkt Masterplan Defensie, 2014).

'Ik ben ervan overtuigd dat door resultaatgericht samenwerken en flexibel gebruik van beschikbare faciliteiten en digitale hulpmiddelen, de efficiëntie en doelmatigheid van onze
organisatie toenemen'
.

Erik Akerboom - Secretaris Generaal Defensie

TERUG NAAR PROJECTEN

Belangrijkste redenen voor invoering van GSW waren:

  • Medewerkerstevredenheid verhogen en een aantrekkelijke werkgever zijn. Met GSW wordt de medewerker met zijn vakmanschap centraal gesteld. GSW staat voor talentontwikkeling en betere inzet van kennis en kunde voor organisatiedoeleinden. Ook krijgen medewerkers meer ruimte zelf een balans te vinden tussen werk en privé.

  • Doelmatigheid vergroten met resultaatgericht werken (resultaatafspraken voor hogere productie én kwaliteit).

  • Effectiever samenwerken door informatie toegankelijker te maken en medewerkers in staat te stellen op slimme wijze en met moderne middelen te werken.

  • Besparen door efficiënter gebruik van beschikbare middelen. Onder andere door efficiënter gebruik te maken van kantoorwerkplekken en door vermindering van reisafstanden.

Advies aan Centrale Bestuursstaf

Nassau adviseerde de Centrale Bestuursstaf van Defensie over de invulling en invoering van Genetwerkt Samenwerken aan de hand van concepten zoals resultaatgerichte samenwerking, flexibel gebruik van beschikbare faciliteiten en gebruik van digitale middelen.

 

Daarnaast ontwikkelde Nassau in samenwerking met de Bestuursstaf en afdeling Communicatie een serie handleidingen voor verschillende doelgroepen binnen Defensie,  waarin achtergrond, visie, toegevoegde waarde van Genetwerkt Samenwerken en implementatierichtlijnen uitgebreid worden toegelicht.

Gids GSW Defensie 1
Gids GSW Defensie 2
Gids GSW Defensie 3
bottom of page