G-66L4FF72B8
top of page
Shell Floris Grijpstraat

PROJECTEN

Nassau Projecten
Logo Shell

SHELL EPE | Den Haag

Integraal ontwerp voor werkomgeving van Shell EP Europe (EPE)

De ontwikkeling van de EPE-werkomgeving speelt zich af tegen de achtergrond van een ingrijpende herstructurering van de Shell EPE-organisatie. Door de activiteiten van drie organisaties (Expro, NAM en Norske Shell) te consolideren, verlegd Shell EPE zijn inspanningen van nationaal naar pan-Europees niveau. Door de activiteiten te verleggen naar een hoger aggregatieniveau kon Shell de kwaliteit verbeteren en de kosten te verlagen.

 

De EPE-werkomgeving moest worden aangepast om de congruentie tussen (nieuwe) organisatiedoelen, ICT hulpmiddelen, fysieke werkomgeving en werkwijze te vergroten. Door gebruik te maken van een integrale aanpak, waarbij fysieke werkomgeving, ICT hulpmiddelen en werkwijze in samenhang werden beschouwd werd het mogelijk om belangrijke synergie voordelen te behalen:

  • Kostenbesparingen door standaardisatie van processen en systemen

  • Gebrek aan expertise verkleinen door het mogelijk te maken dat expertise en middelen onafhankelijk van de fysieke locatie konden worden ingezet

  • Verhoging van de efficiëntie en minder vertragingen in processen door real-time samenwerking

  • De effectiviteit van virtuele teams verbeteren door hen wereldwijde toegang tot gegevens en informatie te verschaffen

  • Verhogen van flexibiliteit en responsiviteit waardoor sneller gereageerd kan worden op nieuwe kansen en ontwikkelingen

  • Een omgeving waarin cultuur waarden weerspiegeld worden en waaruit waardering spreekt voor medewerkers

Om te kunnen voldoen aan de ‘EPE-visie op de werkomgeving’ is een gestandaardiseerde ‘footprint’ van de werkomgeving EPE-gebouw ontworpen volgens de ‘activity-based’ ontwerpbenadering.

 

Deze zorgvuldig ontworpen footprint heeft een indeling die de integratie van verschillende soorten werk en activiteiten mogelijk maakt. In de footprint is expertise over het gebouw, de lay-out, het ontwerp en de akoestische en visuele privacy geïntegreerd tot een ​​hoogwaardige werkomgeving.

 

Er is rekening gehouden met de wensen en eisen van de organisatie en het team om de werkomgeving af te stemmen op de werkactiviteiten van Shell EPE. Samen met de technische (bijv. ruimte, bouwrooster), juridische (bijv. Arbo-voorschriften) en HSE-normen heeft dit geresulteerd in een evenwichtige, algehele oplossing voor het EPE-gebouw.

 

TERUG NAAR PROJECTEN

'The EPE work environment is very much in line with the positive behaviours that Shell EPE wishes to encourage. It is an environment where challenges and problems can be collectively embraced and solved. Perhaps most importantly, it is a work environment where information can be shared with others so that problems and

challenges can be anticipated and ideas can be captured and developed. As such this is the first EPE office where the work environment has been designed to enable staff and teams achieve EPE’s aims.'

Paul Knowland – Shell EPE

bottom of page